Nadruk na płytach CD, DVD w pełnym kolorze - śląsk

Duplikacja płyt - Śląsk

 1. Odpowiednie przygotowanie płyty
  Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić powierzchnię płyty na której zostaną zapisane dane pod kątem rys, zabrudzeń czy innych uszkodzeń. Sugerujemy dokonywać zapisu danych z małą prędkością, tak aby uniknąć błędów w zapisie, co może przydarzyć się w przypadku wyższych prędkości.
   
 2. Dostarczenie płyty
  W przypadku dostarczenia płyty mają Państwo do wyboru dwie możliwości:
   
  1. Osobiście - w tym przypadku dostarczają Państwo płytę do siedziby firmy wraz z jej opisem (numer wyceny, nazwa firmy zamawiającej). Jest to wówczas tzw. „płyta – matka” na podstawie której wykonywana jest duplikacja zgodnie z danymi na niej zawartymi lub stanowiąca wzór do wykonania matrycy (przy opcji tłoczenia).
    
  2. Poprzez udostępnienie danych do FTP firmy, dzięki którym mają Państwo możliwość wgrania obrazu płyty ISO + sumą kontrolną MD5
    
 3. Wskazówki do przygotowania sumy kontrolnej MD5:
   
  1. Do generowania sumy kontrolnej polecamy program MD5summer http://md5summer.org/md5v12005.zip 
    
  2. Wygenerowany plik należy umieścić na FTP wraz z plikiem ISO lub wysłać E-mailem (biuro@nadrukinaplytach.pl) wraz z numerem zamówienia.