Nadruk na płytach CD, DVD w pełnym kolorze

Duplikacja płyt

 1. Odpowiednie przygotowanie płyty
  Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić powierzchnię płyty na której zostaną zapisane dane pod kątem rys, zabrudzeń czy innych uszkodzeń. Sugerujemy dokonywać zapisu danych z małą prędkością, tak aby uniknąć błędów w zapisie, co może przydarzyć się w przypadku wyższych prędkości.
   
 2. Dostarczenie płyty
  W przypadku dostarczenia płyty mają Państwo do wyboru dwie możliwości:
   
  1. Osobiście - w tym przypadku dostarczają Państwo płytę do siedziby firmy wraz z jej opisem (numer wyceny, nazwa firmy zamawiającej). Jest to wówczas tzw. „płyta – matka” na podstawie której wykonywana jest duplikacja zgodnie z danymi na niej zawartymi lub stanowiąca wzór do wykonania matrycy (przy opcji tłoczenia).
    
  2. Poprzez udostępnienie danych do FTP firmy, dzięki którym mają Państwo możliwość wgrania obrazu płyty ISO + sumą kontrolną MD5
    
 3. Wskazówki do przygotowania sumy kontrolnej MD5:
   
  1. Do generowania sumy kontrolnej polecamy program MD5summer http://md5summer.org/md5v12005.zip 
    
  2. Wygenerowany plik należy umieścić na FTP wraz z plikiem ISO lub wysłać E-mailem (biuro@nadrukinaplytach.pl) wraz z numerem zamówienia.